สนใจร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับเรา

วิสัยทัศน์ของถูกดี

ถูกดี มีมาตรฐาน คือ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ปฏิวัติมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัยด้วยความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

พาร์ทเนอร์
PARTNER
ร้านค้าปลีกชุมชน

มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้

ยกระดับคุณภาพของกิจการ เพื่อให้ขายดีและมีกำไรไปด้วยกัน
ลูกค้า
CUSTOMER
สะดวกซื้อ สนิทใจ
ด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคายุติธรรมในพื้นที่ที่คุ้นเคย
ชุมชน
COMMUNITY
โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ร้านค้าของชุมชน

ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
พนักงาน
EMPLOYEES
ภาคภูมิใจ

ในการสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้แข็งแกร่ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนไทย