สนใจร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับเรา

ถาม - ตอบ

ร้านค้าขนาดไหนที่เหมาะสมในการมาร่วมกับร้านถูกดี มีมาตรฐาน
ขนาดของร้านเริ่มต้นที่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป เพื่อจะได้มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดวางสินค้าได้หลากหลายและมากพอ
หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงร้านพิจารณาจากอะไรบ้าง
การปรับปรุงพิจารณาจากพื้น ผนัง ฝ้า กั้นผนัง โครงสร้าง และระบบไฟฟ้าภายในร้าน เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานของร้านถูกดี
ค่าปรับปรุงร้านมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ผ่อนชำระได้ไหม
พาร์ทเนอร์ต้องลงทุนในการปรับปรุงร้านเอง โดยมีราคาประมาณ 100,000 - 200,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบันของร้านว่าต้องปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนให้ตรงตามมาตรฐานของเรา หากต้องการผ่อนชำระ พาร์ทเนอร์ต้องทำเรื่องผ่อนชำระผ่านทางธนาคาร
ระยะเวลาหลังจากอนุมัติให้เปิดร้านถูกดี มีมาตรฐาน ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงเปิดร้านได้
หลังจากอนุมัติแล้ว การนำสินค้าและอุปกรณ์เดิมออกทั้งหมด การปรับปรุงร้าน และการจัดสินค้าเข้าร้านใหม่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พาร์ทเนอร์ดำเนินการกับร้านเดิมด้วย
ร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดหรือไม่
มีการกำหนดให้ทุกสาขาเปิดอย่างน้อยครอบคลุมเวลา 07.00-20.00 โดยพาร์ทเนอร์สามารถเปิดก่อนหรือปิดหลังจากเวลาที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยต้องเปิดเป็นเวลาที่แน่นอนในทุกๆ วัน
ใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าในร้านถูกดี มีมาตรฐาน
ทางบริษัทส่วนกลางเป็นผู้กำหนดราคาขาย และ ราคาโปรโมชั่นของสินค้าที่ขายภายในร้าน
ขายสินค้าที่เคยขายในร้านเดิม แต่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ไม่มีสินค้านั้นได้หรือไม่
ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่ทับซ้อนกับสินค้าที่ทางส่วนกลางจัดหาให้ เช่น สินค้าเพื่อการเกษตร อาหารสด พาร์ทเนอร์สามารถกั้นร้านแยกกันเป็นสัดส่วนเพื่อขายได้ แต่ต้องแจ้งให้ทางเราทราบเพื่อพิจารณาและแนะนำแนวทางการขายก่อนอนุญาตให้วางขาย
ใครเป็นผู้กำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องมีสต็อกในร้านถูกดี
ทางส่วนกลางจะช่วยกำหนดปริมาณสินค้าในสต็อกให้ ผ่านระบบ POS ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีคงเหลือเท่าไหร่ รวมถึงตรวจสอบยอดขายว่าสินค้าอะไรขายดีหรือขายไม่ดี และต้องจัดส่งสินค้าให้จำนวนเท่าใด เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย
หากสินค้าสูญหายใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ขนส่งและพาร์ทเนอร์ควรนับจำนวนและตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับ หากพบว่าสินค้าสูญหายหรือมีปัญหาหลังจากเซ็นรับสินค้า ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร้าน
ร้านถูกดี มีมาตรฐาน สามารถขายส่งได้หรือไม่
ร้านถูกดี มีมาตรฐานเป็นร้านค้าปลีก ดังนั้นจึงไม่สามารถขายส่งได้
ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ต้องขายแอลกอฮอล์ตามเวลาหรือไม่
ทางร้านสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ได้ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ 11.00.-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น
ลูกค้าที่เข้ามาในร้านสามารถจ่ายเป็นเงินเชื่อได้หรือไม่
ไม่สามารถจ่ายเงินเชื่อได้ เนื่องจากพาร์ทเนอร์ต้องจัดการบัญชีรายรับทุกวันเพื่อส่งให้บริษัทฯ โดยจำนวนเงินต้องครบถ้วนตามจำนวนสินค้าที่ขายออกไป
เปิดร้านถูกดี มีมาตรฐาน ต้องเสียภาษีหรือไม่
พาร์ทเนอร์ต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ซึ่งจะเสียบนจำนวนกำไรที่ได้รับต่อเดือน และภาษีป้ายหน้าร้าน
พาร์ทเนอร์ได้รับส่วนแบ่งกำไรเมื่อไหร่ และผ่านช่องทางไหน
ทางบริษัทฯ จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนดให้ทุกเดือน
บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนการตลาดและการขายอย่างไรบ้าง
ทางบริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ทุกวัน และมีสื่อสนับสนุนทั้งทางหน้าร้านและออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าให้มาซื้อสินค้า
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันสำหรับการเปิดร้านถูกดี มีมาตรฐานเป็นอย่างไร
ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำในบริษัทเอกชน โดยมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือคนใกล้ชิดที่มีรายได้ เช่น ข้าราชการบำนาญ
เงินค้ำประกันสามารถใช้ทรัพย์สินอื่นค้ำประกันแทนได้หรือไม่
เงินค้ำประกันต้องเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาท เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นค้ำประกันแทนได้ ซึ่งพาร์ทเนอร์สามารถยื่นกู้ได้ หรือใช้ทรัพย์สินในการค้ำประกันกับธนาคาร
พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินหลักประกันคืนหรือไม่
พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินหลักประกันคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา
ร้านธงฟ้าประชารัฐสามารถเป็นร้านถูกดีได้หรือไม่
ทางบริษัทฯ ยินดีรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ แต่ถ้ายังไม่เป็นร้านธงฟ้า ทางบริษัทแนะนำให้พาร์ทเนอร์ดำเนินการสมัครเพื่อเป็นส่วนช่วยในการขายให้ดีขึ้น
ระยะเวลาการทำสัญญาของร้านถูกดี
ระยะเวลาสัญญา 3 ปี + 3 ปี