สนใจร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับเรา

รูปแบบร้านค้า

แบบแปลนร้านและข้อมูลเปรียบเทียบขนาดของร้าน

พื้นที่ขาย 32-60 ตารางเมตร

จำนวนสินค้า 1,700 รายการ*

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ขาย 64-96 ตารางเมตร

จำนวนสินค้า 1,800 รายการ*

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ขาย 96 ตารางเมตร ขึ้นไป

จำนวนสินค้า 2,000 รายการ*

ข้อมูลเพิ่มเติม