สนใจร่วมเป็น
พาร์ทเนอร์กับเรา

สนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรากรอกข้อมูลได้เลยค่ะ

ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย (ซึ่งรวมเรียกว่า “บริษัท”) เป็นจริง
และข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้แล้ว